Om oss

 

Projektet

Fröet till Leksaksbiblioteket startade i hemmet hos föräldern Anna som upplevde att lilla Majorna-tvåan började översvämmas av oanvända leksaker strax efter barnets första fördelsedag. Varför måste vi äga allt detta? Tänk om vi  kunde få tillgång till massa leksaker utan att behöva bidra till resursslöseri?

Lite efterforsking visade att det finns massor av leksaksbibliotek runt om i världen, men inget i Sverige. Det skulle det bli ändring på! I samarbete med Ekologisk stadsdel Majorna, Majornas samverkansförening, Hyresgästföreningen m.fl. kunde Leksaksbiblioteket bli verklighet.

Projektet startades i januari 2018 och drivs av Majornas samverkansförening. Finansiering kommer idag från Arvsfonden och Sharing Cities Sweden, där LB är en av testbäddarna i Göteborg. Projkettiden varar 2020 ut och därefter kommer verksamheten att övergå i Leksaksbiblioteks-föreningen (se nedan).

Projektet ska bidra till en mer ekologisk och socialt hållbar framtid för dagens och morgondagens barn genom att utveckla metoder och ta fram verktyg för att starta upp och driva leksaksbibliotek. Ett av målen i projektet är att konceptet ska spridas till andra stadsdelar i Göteborg men gärna även till andra kommuner i Sverige. För att underlätta för er som vill starta ett leksaksbibliotek kommer det tas fram en handbok under hösten 2020.

I projektet är vi idag tre anställda (i lite olika omfattning) Anna, Lina och Anna-Klara.

Org.nr projekt (Majornas Samverkansförening): 802427-6464

 

Föreningen

Föreningen Leksaksbiblioteket bildades i januari 2020. Föreningens syfte är att fundera ut hur Leksaksbiblioteket ska överleva efter projekttiden, när det inte längre finns projektstöd från nuvarande finansiärer. Föreningen är ideell och ej partipolitiskt eller religiöst bunden. Medlemskap hos Leksaksbiblioteket innebär medlemskap i denna förening.


Styrelsen utgörs av följande  engagerade medlemmar:


 • Anna Zajc, Ordförande

 • Joakim Holm, Kassör

 • Louise Henningsson, Sekreterare

 • Anna Klara Ajaxson

 • Lina Wellman

 • Sara Haga, Suppleant 1

 • Angelica Fredin, Suppleant 2

 • Koochi Rasulzada, Suppleant 3

 • Sofia Jensfelt, Suppleant 4

Org.nr förening: 802528-9359

 

Dags för årsmöte

NÄR: Söndagen den 28 februari kl 13.00-15.00


PLATS: Digitalt via Zoom: https://us04web.zoom.us/j/71404334235?pwd=RzZBVmVuQ2FzK3BKdk41RjdkV3NDUT09 Meeting ID: 714 0433 4235, Passcode: TkJ7xG


OSA: Svara på detta mail och meddela om du kommer. Även om det är digitalt underlättar det för styrelsen att veta hur många som kommer.


NOMINERINGAR: Skulle du vilja sitta i Leksaksbibliotekets styrelse? Maila tillbaka på styrelsen@leksaksbiblioteket.se och berätta om du är intresserad eller vill veta mera.


MOTIONER: Har du förslag som du vill ska behandlas under årsmötet? Skicka då detta här till styrelsen@leksaksbiblioteket.se senast 2021-02-14.

DAGORDNING:

1. Öppnande av årsmötet av ordförande eller den styrelsen utsett.

2. Upprätta och fastställa röstlängden för mötet (vem som har rösträtt)

3. Utse årsmötets ordförande och sekreterare

4. Val av två justerare

5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

6. Behandla inkomna förslag från styrelsen (propositioner)

7. Behandla inkomna förslag från medlemmar (motioner)

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

9. Revisorns berättelse

10. Fastställande av resultat och balansräkning

11. Beslut i anledning av vinst eller förlust.

12. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

13. Beslut om verksamhetsplan och inriktning för kommande verksamhetsår

14. Fastställande av antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen

15. Val av

a) Föreningens, tillika styrelsens ordförande

b) Styrelsens övriga ledarmöten (2–8 st.)

c) Högst fem suppleanter

16. Val av valberedning för nästa årsmöte

17. Val av revisor

18. Behandla övriga frågor upptagna på dagordningen

19. Behandla under mötet väckta frågor

20. Mötets avslutande

 

Slottsskogsgatan 13, 414 53 Göteborg
Öppettider: Tis, ons, tors 14-17, fre 10-17 & lör 10-15

0767-090553

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

©2020 Leksaksbiblioteket.
Med stöd från Allmänna Arvsfonden