top of page

Om oss

Leksaksbiblioteket är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för en hållbar utveckling genom att:


 • ge barn möjlighet att utvecklas till klimatsmarta medborgare

 • utbilda för att resurser delas istället för att ägas

 • verka för barns rätt till lek och fritid med fokus på giftfri lek

tillgängliggöra en bred variation av lekmaterial till barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, för att stimulera barns nyfikenhet och utveckling

I verksamheten jobbar idag två personer Anna och Yrsa. Sen har vi Mirja som arbetstränare.

Föreningens styrelsen utgörs 2022 av följande engagerade medlemmar:


 • Joakim Holm, Ordförande och engagemangsansvarig

 • Anna Zajc, Kassör

 • Julia Yli-Hukka, sekreterar och spridningsansvarig

 • Emilia Luttu, kommunikationsansvarig

 • Julia Swahn, klädbytesansvarig

 • Marie Feser, eventansvarig

 • Lawrence Alvarez, fundraising

 • Angelica Fredin, Suppleant

 • Sven Bartilsson, Suppleant

Org.nr förening: 802528-9359

Screenshot 2022-02-27 at 16.00.16.png

Årsmöte 25 mars 2023

Nu är det dags för årsmöte. Hoppas att du som är medlem vill delta och
vara med och forma verksamheten!

NÄR: Lördagen den 25 mars kl 14.30-16.30
PLATS: Leksaksbiblioteket, Slottsskogsgatan 13, Göteborg
Det finns också möjlighet att närvara digitalt:
https://us06web.zoom.us/j/83855865506?pwd=T0dIcGhwVGZld0FjekhUOFdLM0Rpdz09

 

Maila styrelsen@leksaksbiblioteket.se om du vill komma på årsmötet.

NOMINERINGAR: Skulle du vilja sitta i Leksaksbibliotekets styrelse?
Maila tillbaka på styrelsen@leksaksbiblioteket.se och berätta om du är
intresserad eller vill veta mera.

MOTIONER: Har du förslag som du vill ska behandlas under årsmötet?
Skicka då detta här till styrelsen@leksaksbiblioteket.se senast
2021-03-11.

DAGORDNING:
1. Öppnande av årsmötet av ordförande eller den styrelsen utsett.
2. Kort presentation av Leksaksbibliotekets nuvarande organisation.
3. Upprätta och fastställa röstlängden för mötet (vem som har rösträtt)
4. Utse årsmötets ordförande och sekreterare
5. Val av två justerare
6. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
7. Behandla inkomna förslag från styrelsen (propositioner)
8. Behandla inkomna förslag från medlemmar (motioner)
9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
10. Revisorns berättelse
11. Fastställande av resultat och balansräkning
12. Beslut i anledning av vinst eller förlust.
13. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
14. Beslut om verksamhetsplan och inriktning för kommande verksamhetsår
15. Fastställande av antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen
16. Val av
a) Föreningens, tillika styrelsens ordförande
b) Styrelsens övriga ledarmöten (2–8 st.)
c) Högst fem suppleanter
17. Val av valberedning för nästa årsmöte
18. Val av revisor
19. Behandla övriga frågor upptagna på dagordningen
20. Behandla under mötet väckta frågor
21. Mötets avslutande

Så startades Sveriges första Leksaksbibliotek

Fröet till Leksaksbiblioteket startade i hemmet hos föräldern Anna som upplevde att lilla Majorna-tvåan började översvämmas av oanvända leksaker strax efter barnets första fördelsedag. Varför måste vi äga allt detta? Tänk om vi  kunde få tillgång till massa leksaker utan att behöva bidra till resursslöseri?

Lite efterforsking visade att det finns massor av leksaksbibliotek runt om i världen, men inget i Sverige. Det skulle det bli ändring på! I samarbete med Ekologisk stadsdel Majorna, Majornas samverkansförening, Hyresgästföreningen m.fl. kunde Leksaksbiblioteket bli verklighet.

Projektet pågick 2018-2021drevs av Majornas samverkansförening. Finansiering kommer idag från Arvsfonden och Sharing Cities Sweden, där LB är en av testbäddarna i Göteborg.

7ax4n8k66a0979l4mlxwhe2wb3f5syh.jpg
bottom of page