top of page

Låneregler

Medlemskap

  • Medlemskapet gäller i föreningen Leksaksbiblioteket 802528–9359

  • Medlemskapet är knutet till en vuxen, men gäller hela familjen. Det går också att lägga till ytterligare vuxna (max 3) som kan göra lån inom samma medlemskap. Ansvaret ligger dock alltid hos den vuxna som medlemskapet är knutet till.

  • Vid tecknande av medlemskap ska legitimation uppvisas.

  • Det finns olika typer av medlemskap

Månadsvis betalning: Kortdragning via Stripe. Avslutas när du vill, genom att maila till hej@leksaksbiblioteket.se.
Helår: Betalas via swish eller Stripe. Spara 10 % jämfört med månadsvis betalning. Löper ut automatiskt ut efter 356 dagar. Ej tillgängligt som medlemskapsform vid lån i huvudsak vid pick-up
Engagemangsmedlemskap: Medlemskapet gäller för ett helår och under perioden måste minst 20 h engagemang utföras. Första passet måste genomföras inom 30 dagar från tecknandet. Vid icke påbörjat engagemang eller långvarigt uppehåll utan kontakt fryses medlemskapet och får istället betalas retroaktivt.

Lån

Vid lån ska antingen medlemskort eller legitimation kunna uppvisas.

Låntagaren ansvarar själv för att leksakerna/artiklarna används på säkert sätt eller ett sätt som de är avsedd för att användas på. Leksaksbiblioteket ansvarar ej för eventuella personskador.

 

  • Om ej annat anges skall leksakerna endast användas och förvaras inomhus.

  • Har du husdjur där hemma? Håll dem borta från lånade tygartiklar så som babygym och lekmattor.

  • Röker du eller någon i hushållet? Vi ber er då att inte låna hem artiklar i tyg.

 

Kontrollera att innehållet stämmer med vad som står i din lånebekräftelse: Det är informationen som står online som gäller och inte det som står på förpackningen. Något som inte stämmer? Maila oss direkt och berätta hej@leksaksbiblioteket.se.

 

Låntagaren ansvarar för att återlämna de lånade artiklarna i tid. Den normala lånetiden är 28 dagar.

 

Förlänga lån: Det går alltid att förlänga lånet via hemsidan så länge ingen annan reserverat i efterhand. Du kan förlänga lånet med max 28 dagar från dagens datum, åt gången.  

 

Kalaspaket: Låna 5 valfria artiklar utöver ditt vanliga lån i en vecka.  

 

Låna från pick up point: Lånetiden löper till nästa upphämtningstillfälle, normalt ca 30 dagar. Kalaspaket är ej tillgängliga vid lån från pick up-point.

Reservationer

Reservationer kan göras på Leksaksbibliotekets hemsida, genom att logga in på ditt konto. En avgift på 20 kr per lagd reservation tillkommer. Avgiften betalas i samband med att du lägger reservationen.

 

Vid hämtning på Leksaksbiblioteket

Reservationer görs senast dagen innan planerad upphämtning via vår hemsida. Vi håller din reservation i max tre öppetdagar från det datum som angivits för upphämtning. Lånetid räknas från det att artikeln skall upphämtas, även om hämtningen sker senare.               

 

Vid hämtning från pick-up point

Se hemsidan under respektive pick-up point för information om när reservationen senast behöver göras, samt när upphämtning kan ske. När din reservation lämnats hos pick-up pointen, kommer den att ställas om till lånad i vår databas, även om du inte hämtat ut den än. Vid lån via pick up behöver du inte betala reservationsavgift. Reservationsavgiften debiteras automatisk när du lägger en reservation, men kommer att justeras i efterhand.

Kontroll och rengöring innan återlämning

Låntagaren ansvarar själv för att säkerställa att leksaken är komplett och rengjord innan återlämning. Rengöringsrekommendationer och information om artikelns alla delar finns i lånebekräftelsen. Rengöringsinformation finns också här på vår hemsida.

 

Om ni inte hittar alla delar, förläng lånet och kom tillbaka när artikeln är komplett.

Meddelandeansvar: Låntagaren ansvar för att meddela eventuella skador, saknade delar eller förluster i samband med återlämningen. I fall av skador, saknade delar, eller ofullständig rengöring som ej meddelats i samband med återlämningen kommer en avgift på 30 kr att tas ut för administration/rengöring.

Försenade lån, skador och förluster

Förseningar innebär mycket extra administration för Leksaksbiblioteket. Har du inte möjlighet att komma och lämna i tid? Logga in på vår hemsida och förläng ditt lån. Om det av någon anledning inte skulle gå, maila oss på hej@leksaksbiblioteket.se och meddela förseningen.

 

En avgift på 1 kr per dag per försenad artikel kommer att debiteras. Även lånepåsar räknas här som artiklar.

 

I de fall en artikel lämnas tillbaka i sådant skicka att den ej kan lånas ut igen behöver artikeln ersättas med motsvarande nyprisvärde. Om orsaken är naturligt slitage behöver artikeln inte ersättas.

 

Om artikeln inte alls lämnas tillbaka får låntagaren betala för artikelns motsvarande nyprisvärde. Om artikeln inte kommer tillbaka och betalning ej görs kommer vi att behöva göra en polisanmälan/skicka ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten.

 

Leksaksbiblioteket förbehåller sig rätten att avsluta medlemskapet vid kraftiga överträdelser så som långvariga upprepade förseningar eller lån som inte alls lämnas tillbaka (stöld).

Låneregler: Resources

Rengöring innan återlämning

Att våra leksaker och baby-/barnartiklar är rena är superviktigt! Innan återlämning ansvarar låntagaren för att den återlämnade artikeln är ordentligt rengjord och helt torr vid återlämningstillfället. Vid återlämningen kontrolleras också att artikeln är ren. Nedan följer riktlinjer för rengöring. Observera att dessa är generella. Om du känner dig osäker på hur du ska rengöra en viss artikel, prata med oss.

Pussel och spel

Torka av de olika delarna med en fuktig trasa vid behov. Se till att de är helt torra innan de läggs tillbaka i förpackning och återlämnas till oss.

Trä

Trä tål inte för mycket väta. Rengör därför med fuktig trasa och se till att de torkas väl innan de läggs tillbaka i förpackning och lämnas tillbaka till oss. Detta gäller även PlantToys-leksaker av PlanWood.

rengo%CC%88ring%20%2B%20pussel%20tra%CC%88_edited.jpg
Låneregler: Our Programs

Textilier

Tvätta i maskin enligt tvättlappen på artikeln. Använd parfymfritt tvättmedel och undvik sköljmedel.

Bärselar och sjalar

Tvätta i maskin enligt tvättlappen på artikeln. Har du ett barn som gillar att gnaga på selens remmar, vänligen använd särskilda bitskydd, handdukar eller liknande. Vid tvätt, använd parfymfritt tvättmedel.

Textil sjalar.jpg
Låneregler: Our Programs

Plast

Plastleksaker så som Lego, Duplo och PlusPlus kan diskas med vanligt diskmedel för hand, alternativt i diskmaskin. Vid maskindisk, rekommenderas att lägga bitarna i tvättpåse.  Fordon, lekhus, figurer och annat i plast diskas för hand.

Uteleksaker

Se till att de inte är sandiga, leriga eller blöta. Om de är tydligt smutsiga, duscha av dem  och torka noga innan återlämning.

plast utelek.jpg
Låneregler: Youth Programs

Naturgummi

Rengör med mild tvål och varmt vatten. Se till att inget vatten finns kvar i leksaken och att den är helt torr vid återlämning.

Lektält och tunnlar

Torka av med fuktig trasa. För kraftigare fläckar, gnugga med diskmedel och vatten. Se till att det är helt torrt vid återlämning.

naturgummi_tält.jpg
Låneregler: Our Programs
bottom of page