Låneregler

Medlemskapet

·       Medlemskapet gäller i föreningen Leksaksbiblioteket 802528–9359

·       Medlemskapet är knutet till en vuxen, men gäller hela familjen. Det går också att lägga till ytterligare vuxna (max 3) som kan göra lån inom samma medlemskap. Ansvaret ligger dock alltid hos den vuxna som medlemskapet är knutet till.

· Vid tecknande av medlemskap ska legitimation uppvisas.

·       Det finns olika typer av medlemskap, se Bli medlem.

Allmänt om lån

Vid lån ska antingen medlemskort eller legitimation kunna uppvisas.


Låntagaren ansvarar själv för att leksakerna/artiklarna används på säkert sätt eller ett sätt som de är avsedd för att användas på. Om ej annat anges skall leksakerna endast användas och förvaras inomhus. Leksaksbiblioteket ansvarar ej för eventuella personskador.


Låntagaren ansvarar för att återlämna de lånade artiklarna i tid. Den normala lånetiden är 28 dagar.


Förlänga lån: Det går alltid att förlänga lånet via hemsidan så länge ingen annan reserverat i efterhand. Du kan förlänga lånet med max 28 dagar från dagens datum, åt gången.  


Kalaspaket: Låna 5 valfria artiklar utöver ditt vanliga lån i en vecka.  


Låna från pick-up point: Lånetiden löper till nästa upphämtningstillfälle, normalt ca 30 dagar. Kalaspaket är ej tillgängliga vid lån från pick up-point.

Reservation

Reservationer kan göras på Leksaksbibliotekets hemsida, genom att logga in på ditt konto.


Vid hämtning på Leksaksbiblioteket

Reservationer görs senast dagen innan planerad upphämtning via vår hemsida. Vi håller din reservation i max tre dagar från det datum som angivits för upphämtning. Lånetid räknas från det att artikeln skall upphämtas, även om hämtningen sker senare.     


Vid hämtning från pick-up point

Se hemsidan under respektive pick-up point för information om när reservationen senast behöver göras, samt när upphämtning kan ske. När din reservation lämnats hos pick-up pointen, kommer den att ställas om till lånad i vår databas, även om du inte hämtat ut den än.

Kontroll och rengöring innan återlämning

Låntagaren ansvarar själv för att säkerställa att leksaken är komplett och rengjord innan återlämning. Rengöringsrekommendationer och information om artikelns alla delar finns i lånebekräftelsen.

Försenade lån, skador och förluster

Vi vill lita på alla! Vi tror att alla som är medlemmar i Leksaksbiblioteket tänker på de andra medlemmarna och att en själv skulle kunna vara nästa låntagare. Därför tar vi inte ut någon avgift vid enstaka försening eller skada, men vid upprepade tillfällen, eller om Leksaksbiblioteket inte meddelas och därför behöver lägga tid på att kontakta medlem, behöver vi däremot göra det. Följande gäller:


  • Förseningar: Logga in och förläng ditt lån om du ej har möjlighet att lämna tillbaka artikeln innan låneperiodens slut. Om detta inte går, hör av dig till oss via mail hej@leksaksbiblioteket.se. Vid långvarig försening eller vid upprepade föresningar förbehåller vi oss rätten att ta ut en förseningsavgift på 25 kr/vecka samt att neka fortsatta lån hos Leksaksbiblioteket. Om artikeln inte alls lämnas tillbaka får låntagaren betala för artikelns motsvarande nyprisvärde. Om artikeln inte kommer tillbaka och betalning ej görs kommer vi att behöva göra en polisanmälan/skicka ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten. 


  • Skador och försvunna delar: Låntagaren ansvar för att meddela eventuella skador eller saknade delar eller förluster. Vid upprepade tillfällen eller om Leksaksbiblioteket inte underrättas förbehåller sig Leksaksbiblioteket rätten att ta ut en avgift motsvarande leksakens/artikelns nyprisvärde samt att neka fortsatta lån hos Leksaksbiblioteket.

 

Rengöring innan återlämning

Att våra leksaker och baby-/barnartiklar är rena är superviktigt för att fler ska vilja låna från oss. Det är också viktigt för att motverka att förkylningar och andra virus sprids. Innan återlämning ansvarar låntagaren för att den återlämnade artikeln är ordentligt rengjord och helt torr vid återlämningstillfället. Vid återlämningen kontrolleras också att artikeln är ren. Nedan följer riktlinjer för rengöring. Observera att dessa är generella. Om du känner dig osäker på hur du ska rengöra en viss artikel, prata med oss.

Pussel och spel

Torka av de olika delarna med en fuktig trasa vid behov. Se till att de är helt torra innan de läggs tillbaka i förpackning och återlämnas till oss.

Trä

Trä tål inte för mycket väta. Rengör därför med fuktig trasa och se till att de torkas väl innan de läggs tillbaka i förpackning och lämnas tillbaka till oss. Detta gäller även PlantToys-leksaker av PlanWood.

rengo%CC%88ring%20%2B%20pussel%20tra%CC%88_edited.jpg
 

Textilier

Tvätta i maskin enligt tvättlappen på artikeln. Använd parfymfritt tvättmedel och undvik sköljmedel.

Bärselar och sjalar

Tvätta i maskin enligt tvättlappen på artikeln. Har du ett barn som gillar att gnaga på selens remmar, vänligen använd särskilda bitskydd, handdukar eller liknande. Vid tvätt, använd parfymfritt tvättmedel.

Textil sjalar.jpg
 

Plast

Plastleksaker så som Lego, Duplo och PlusPlus kan diskas med vanligt diskmedel för hand, alternativt i diskmaskin. Vid maskindisk, rekommenderas att lägga bitarna i tvättpåse.  Fordon, lekhus, figurer och annat i plast diskas för hand.

Uteleksaker

Se till att de inte är sandiga, leriga eller blöta. Om de är tydligt smutsiga, duscha av dem  och torka noga innan återlämning.

plast utelek.jpg
 

Naturgummi

Rengör med mild tvål och varmt vatten. Se till att inget vatten finns kvar i leksaken och att den är helt torr vid återlämning.

Lektält och tunnlar

Torka av med fuktig trasa. För kraftigare fläckar, gnugga med diskmedel och vatten. Se till att det är helt torrt vid återlämning.

naturgummi_tält.jpg