Sök
  • anna63491

Miljöutvärdering av Leksaksbiblioteket färdig

Forskningsinstitutet RISE har genomfört utvärdering av Leksaksbibliotekets verksamhet, med fokus på vilka miljönyttor Leksaksbiblioteket bidrar med. Det viktigaste resultatet från studien är vikten av indirekta effekter, som normförskjutning och beteendeändringar. Eftersom Leksaksbibliotekets målgrupp är barn har verksamheten en enastående potential att påverka normer och beteende som kan bestå som ett mönster i vuxenlivet.


Visste du att hjärnans belöningssystem tidigt lär sig att älska konsumtion? Detta kan dock motarbetas genom repeterande vistelser i en miljö där barnet upplever delande som något ”alla gör”. Just detta kan Leksaksbiblioteket erbjuda. Barn som lär sig om miljöhänsyn kan även påverka föräldrarnas inställning och därmed främja ett miljömedvetet beteende i familjen. Normförskjutning och beteendeändring kan få stora miljökonsekvenser i vuxenlivet – om man till exempel väljer att dela bil genom bilpool i stället för att äga bil är potentialen för växthusgasreduktion på mellan 130 och 980 kg CO2-ekvivalenter per hushåll per år.

Leksaksbiblioteket har också goda förutsättningar att minska direkta utsläpp. Leksaker har tidigare blivit identifierade som en produkt som lämpar sig bra att återanvända ur en miljösynpunkt. Dessutom begränsas inte Leksaksbibliotekets leksakers livstid i använd tid av användarnas omhändertagande jämfört med leksaker i privat ägo. Leksaksbiblioteket kan även antas avvärja nyköp då medlemmar anger en sådan tendens enligt en enkät, samt att medlemmarna är starkt miljömässigt motiverade.


Visste du att barn i förskoleålder i Sverige i snitt äger 536 leksaker? Om alla barn i Leksaksbibliotekets målgrupp i Göteborg skulle minska sitt leksaksbestånd med 50 % skulle det betyda en undviken produktion och transport av leksaker på ca 82 000 ton CO2-ekvivalenter. Detta motsvarar de årliga konsumtionsbaserade utsläppen från hela 9096 svenskar.


Leksaksbiblioteket bidrar även till många andra samhällsnyttor: levande gatuplan, en social mötesplats, tillgång till leksaker för familjer utan ekonomiska medel, och bättre hälsoförutsättningar för barn genom erbjudande av giftfria leksaker.


Sammanfattningsvis visar utvärderingen av RISE att Leksaksbiblioteket kan vara en viktig aktör i samhället och genom delningsverksamheten bidra till en rad miljö- och samhällsnyttor.


#leksaksbiblioteket #536leksaker #miljö #social #hållbarhet

11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla