Riktlinjer för lån hos Leksaksbiblioteket 

Medlemskap

 • Medlemskapen gäller 365 dagar och löper från det att medlemskapet tecknas.
 • Medlemskapet är knutet till en vuxen, men gäller hela familjen. Det går också att lägga till ytterligare vuxna (max 3) som kan göra lån inom samma medlemskap. Ansvaret ligger dock alltid hos den vuxna som medlemskapet är knutet till.
 • Kostnaden/Engagemangsinsatsen blir den samma oavsett hur många barn som finns i familjen.
 • Vid tecknande av medlemskap ska legitimation uppvisas.
 • Såhär ser våra olika medlemskap ut;

 

 • Betalt medlemskap: Kostar 300 – 500kr (du väljer själv hur mycket du vill betala, vi lägger ingen värdering i beloppet). Beloppet betalas i samband med att medlemskapet tecknas. Betalning sker med Swish: 1236265524.

 

 • Engagemangsmedlemskap: Medlemmen förbinder sig att engagera sig i verksamheten under medlemsåret. Exempel på engagemang som kan genomföras är; bemanning, affischering, värva nya medlemmar, hjälpa till på evenemang, bidra med kunskap eller anordna egna event. Leksaksbiblioteket kommer att göra förfrågningar via mail när behov av hjälp finns. Den som inte har fullföljt sitt engagemang i slutet av medlemsperioden får istället betala för sitt medlemskap.

 

 • Besöksmedlemskap: Är du på besök i Göteborg? Vill du slippa ta med dig leksaker till barnen i bagaget? Då har vi en lösning! Vi erbjuder nu besöksmedlemskap! Besöksmedlem: Låna två leksaker/babyartiklar per barn för 100 kr per vecka. Betalning sker med  swish eller SEK.Sakerna lånas och lämnas hos oss på Leksakbiblioteket. Besökare förväntas lämna tillbaka artiklarna i gott, helt och rent skick. Vi tar hand om resten! Vi behöver ID-handlingar vid ett tecknande av besöks-medlemskap (pass eller annan giltig ID) samt adress till boende och telefonnummer till ansvarig låntagare. Har ni svårigheter att återlämna artiklar i tid, kontakta oss snarast via mail: hej@leksaksbiblioteket.se så får vi lösa det tillsammans!

 

 • Förskolor kan också låna hos oss! Kontakta oss om ni är intresserade; hej@leksaksbiblioteket.se

 

 

Lån

Vid lån ska antingen medlemskort eller legitimation uppvisas.

Låntagaren ansvarar själv för att leksakerna/artiklarna används på säkert sätt eller ett sätt som de är avsedd för att användas på. Om ej annat anges skall leksakerna endast användas och förvaras inomhus. Leksaksbiblioteket ansvarar ej för eventuella personskador.

Det går att låna 2 artiklar/barn åt gången. Har en två barn kan en således låna 4 artiklar åt gången. Låneperioden är 4 veckor (28 dagar) och går att förlänga en gång med ytterligare en period, om inte artilarna är reserverade av annan medlem. Förlängning sker via mail till hej@leksaksbiblioteket.se

I kalaspaketet plockar ni ihop 5 artiklar ur sortimentet som lånas i en vecka (7 dagar).

Låntagaren ansvarar för att återlämna de lånade artiklarna i tid.

 

  Reservation

  Vill du reservera någon artikel får du gärna maila hej@leksaksbiblioteket.se. Medlemmar kan reservera själva via hemsidan.

  Vid reservation skall artikeln hämtas upp på den uppsatta dagen, kan en inte hämta på den uppsatta dagen behöver en höra av sig till oss innan. Om vi inte hör något från er avbokar vi reservationen så artikeln blir tillgänglig för alla medlemmar. Låntid räknas från det att artikeln skall upphämtas, även om hämtningen sker senare.

   

  Låna om

  En kan förlänga sitt lån om det visade sig att det fanns en favorit i lånet. Är det kö på artikeln kanske en får vänta med omlån… Kolla med oss innan lånet går ut!

   

  Rengöring

  Låntagaren ansvarar själv för att rengöra artiklarna innan återlämning. Se rengöringsrutiner på vår hemsida www.leksaksbiblioteket.se.

   

  Försenade lån, skador och förluster

  Vi vill lita på alla! Vi tror att alla som är medlemmar i Leksaksbiblioteket tänker på de andra medlemmarna och att en själv skulle kunna vara nästa låntagare. Därför tar vi inte ut någon avgift vid enstaka försening eller skada, men vid upprepade tillfällen behöver vi däremot göra det. Följande gäller:

   

  • Förseningar: Kontakta oss om du ej har möjlighet att lämna tillbaka artikeln innan låneperiodens slut. Vi lägger stor vikt vid att du håller kontakten med oss. Vid långvarig försening förbehåller vi oss rätten att ta ut en förseningsavgift samt att neka fortsatta lån hos Leksaksbiblioteket. Om artikeln inte alls lämnas tillbaka kommer vi att behöva göra en polisanmälan, då detta kan jämställas med stöld.

   

  • Skador och försvunna delar: Låntagaren ansvar för att meddela eventuella skador eller saknade delar vid återlämningstillfället. Vid upprepade tillfällen förbehåller sig Leksaksbiblioteket att ta ut en avgift motsvarande leksakens/artikelns nyprisvärde.

   

  • Förluster: Leksaker kan komma bort. Detta behöver då meddelas till oss. Vid upprepade tillfällen förbehåller sig Leksaksbiblioteket att ta ut en avgift motsvarande leksakens/artikelns nyprisvärde samt att neka fortsatta lån hos Leksaksbiblioteket.