Många barnfamiljer är trångbodda och saknar förvaringsplats – så varför då äga alla leksaker själva? Och – alla familjer har inte ekonomisk möjlighet att få tillgång till dyra kvalitetsleksaker. Samtidigt växer avfallsberget och den ohållbara konsumtionen ökar. Vi vill ändra på detta! Vi vill tillsammans med barn och föräldrar utveckla leksaksbiblioteket i enlighet med de önskemål och behov som finns, från utbud till öppettider. Vi riktar oss främst till barn mellan 0 och 7 år, men alla är såklart välkomna!